logogalgenwaardedit

Kosten bij Mondzorg Galgenwaard

Wat kost een bezoek aan de mondhygiënist? Bekijk hiervoor de onderstaande tarieven.

Voor toelichting op behandelcodes verwijs ik u naar www.allesoverhetgebit.nl en voor verder vragen kunt ook altijd contact opnemen met onze praktijk.

 

  • P001 99.74Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak
  • P002 199.48Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak
  • P003 272.63Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak
  • P004 372.37Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak
  • P020 199.48Volledig kunstgebit bovenkaak
  • P021 265.98Volledig kunstgebit onderkaak
  • P022 432.21Volledig kunstgebit boven- en onderkaak
  • P023 132.99Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak
  • P04071.81Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit
  • P04133.25Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
  • P04266.49Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur
  • P04339.90Toeslag voor frontopstelling en/ of beetbepaling in aparte zitting
  • P04489.77Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak
  • P04516.62Toeslag immediaat kunstgebit
  • P04653.20Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit
  • P04719.95Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
  • P04899.74Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls
  • P04966.49Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling
  • P06046.55Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak
  • P06146.55Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak
  • P062 93.76Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak
  • P063 94.42Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak
  • P064 81.79Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak
  • P065 85.11Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak
  • P066 186.18Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak
  • P06733.25Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit
  • P068 19.95Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak
  • P069 53.20Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak
  • P070 19.95Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak
  • P071 53.20Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak
  • P072 53.20Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak
  • T012192.83Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus
  • T02135.91Grondig reinigen wortel, complex
  • T02226.60Grondig reinigen wortel, standaard
  • T032119.69Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus
  • T03373.14Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling
  • T042101.07Consult parodontale nazorg
  • T043134.32Uitgebreid consult parodontale nazorg
  • T044178.87Complex consult parodontale nazorg
  • T070216.11Flapoperatie tussen twee elementen
  • T071332.47Flapoperatie per sextant(één zesde deel)
  • T072398.97Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel)
  • T07366.49Directe postoperatieve zorg, eerste zitting
  • T074178.87Directe postoperatieve zorg, volgende zitting
  • T07683.12Tuber- of retromolaarplastiek
  • T101116.36Tuber- of retromolaarplastiek
  • T10263.17Tandvleescorrectie, één element
  • T103166.24Tandvleescorrectie, bij twee t/m zes elementen
  • T111398.97Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)
  • T112132.99Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element
  • T113216.11Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal
  • T121216.11Kroonverlenging, één element
  • T122398.97Kroonverlenging, bij twee t/m zes elementen
  • T141126.34Tandvleestransplantaat
  • T142 398.97Recessie bedekking met verplaatste lap
  • T15166.49Directe postoperatieve zorg, eerste zitting
  • T152178.87Directe postoperatieve zorg, volgende zitting
  • T161 46.55Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling
  • T16289.77Behandeling tandvleesabces
  • T163 71.81Toepassing lokaal medicament
  • T164 26.60(Draad)Spalk
  • T16566.49Uitgebreide voedingsanalyse
  • C00150.54Consult ten behoeve van een intake
  • C00225.27Consult voor een periodieke controle
  • C00325.27Consult, niet zijnde periodieke controle
  • C01025.27Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen
  • C011119.69Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion
  • C012119.69Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan
  • C01333.25Studiemodellen
  • C01439.90Pocketregistratie
  • C01579.79Parodontiumregistratie
  • C016199.48Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling
  • C02019.95Mondzorg aan huis
  • C02127.93Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren)
  • J001199.68Overheadkosten implantaten en peri-implantitis chirurgie
  • J002113.01Overheadkosten pre-implantologische chirurgie
  • J01073.71Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling
  • J011 113.40Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling
  • J012 85.05Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen
  • J013 170.09Proefopstelling implantologie 5 of meer elementen
  • J01451.03Implantaatpositionering op grond van CT-scan
  • J020 272.15Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, eerste kaakhelft
  • J021 170.09Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden
  • J022 164.42Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak
  • J030 96.39Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren
  • J031 147.42Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren
  • J032 68.04Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren
  • J040259.68Plaatsen eerste implantaat, per kaak
  • J041107.16Plaatsen volgend implantaat, per kaak
  • J04285.05Plaatsen eerste tandvleesvormer
  • J04340.26Plaatsen volgende tandvleesvormer
  • J04437.42Verwijderen implantaat
  • J045187.10Moeizaam verwijderen implantaat
  • J046259.11Vervangen eerste implantaat
  • J047107.16Vervangen volgend implantaat
  • J048197.88Chirurgische behandeling peri- implantitis, per sextant
  • J049577.75Plaatsen van twee implantaten in de onderkaak voor een klikgebit
  • J050Toeslag voor de kosten van boren voor eenmalig gebruik en/ of inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik ( kostprijs )
  • J05122.68Aanbrengen botvervangers in extractie wond
  • J052153.08Prepareren donorplaats
  • J05376.54Toeslag esthetische zone, per kaakhelft
  • J054119.07Bindweefseltransplantaat per donorplaats
  • J055127.57Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie
  • J056130.41Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef
  • J057366.12Kosten implantaat
  • J05811.34Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting
  • J05926.65Grondig submucosaal reinigen implantaat
  • J060294.83Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat
  • J070136.08Plaatsen eerste drukknop
  • J07139.69Plaatsen elke volgende drukknop
  • J072232.46Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak
  • J07373.71Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak
  • J080583.99Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit
  • J081379.88Klikgebit in de onderkaak
  • J082379.88Klikgebit in de bovenkaak
  • J083113.40Omvorming tot klikgebit
  • J084147.42Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten
  • J085170.09Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten
  • J086198.44Omvorming tot klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten
  • J08796.39Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen twee implantaten
  • J088124.74Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen drie of vier implantaten
  • J089153.08Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten
  • J09062.37Specifiek consult nazorg implantologie
  • J091102.06Uitgebreid consult nazorg implantologie
  • J100158.75Opvullen zonder staafdemontage
  • J101198.44Opvullen met staafdemontage op twee implantaten
  • J102226.79Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten
  • J103255.14Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten
  • J10419.95Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk
  • J10562.37Reparatie zonder staafdemontage
  • J106119.07Reparatie met staafdemontage op twee implantaten
  • J107147.42Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten
  • J108175.76Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten
  • J10928.35Verwijderen en vervangen drukknop
  • X1018.62Maken en beoordelen kleine röntgenfoto
  • X1113.96Beoordelen kleine röntgenfoto
  • X2179.79Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto
  • X2279.79Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak
  • X2329.26Beoordelen kaakoverzichtsfoto
  • X2435.91Maken en beoordelen schedelfoto
  • X3426.60Beoordelen schedelfoto
  • X25226.08Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto
  • X2666.49Beoordelen meerdimensionale kaakfoto
  • M0114.91Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten
  • M0214.91Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten
  • M0314.91Gebitsreiniging, per vijf minuten
  • M0529.92Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit
  • M3219.95Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek
  • M306.65Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament
  • M4016.62Fluoridebehandeling
  • M61 29.92Mondbeschermer of fluoridekap
  • M80 57.85Behandeling van witte vlekken, eerste element
  • M81 31.92Behandeling van witte vlekken, volgend element
  • A1016.62Geleidings-, infiltratieen/of intraligamentaire verdoving
  • A158.64Oppervlakte verdoving
  • A20Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie ( kostprijs )
  • A3053.20Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie
  • B1033.25Introductie roesje (lachgassedatie)
  • B1133.25Toediening roesje(lachgassedatie)
  • B1241.56Overheadkosten roesje(lachgassedatie)
  • V7127.93Eénvlaksvulling amalgaam
  • V7244.55Tweevlaksvulling amalgaam
  • V7357.85Drievlaksvulling amalgaam
  • V7481.12Meervlaksvulling amalgaam
  • V8141.23Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
  • V8257.85Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
  • V8371.15Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
  • V8494.42Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
  • V9153.20Eénvlaksvulling composiet
  • V9269.82Tweevlaksvulling composiet
  • V9383.12Drievlaksvulling composiet
  • V94106.39Meervlaksvulling composiet
  • V1579.79Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)
  • V3029.92Fissuurlak eerste element(sealen)
  • V3516.62Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen)
  • V406.65Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen
  • V5013.30Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje
  • V70 13.30Parapulpaire stift
  • V80 23.27Wortelkanaalstift
  • V85 9.97Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element
  • E0246.55Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult
  • E0336.57Consult na tandheelkundig ongeval
  • E60 53.20Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel
  • E0454.31Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten
  • E13119.69Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal
  • E14172.89Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen
  • E16226.08Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen
  • E17279.28Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen
  • E8516.62Elektronische lengtebepaling
  • E1919.95Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting
  • E6653.20Wortelkanaalbehandeling van melkelement
  • E5139.90Verwijderen van kroon of brug
  • E5233.25Moeilijke wortelkanaalopening
  • E5346.55Verwijderen van wortelstift
  • E5433.25Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal
  • E5533.25Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal
  • E56 46.55Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel
  • E5733.25Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie
  • E6193.09Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting
  • E6259.84Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting
  • E6349.87Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal
  • E6453.20Afsluiting van open wortelpunt
  • E7766.49Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal
  • E7833.25Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal
  • E9053.20Inwendig bleken, eerste zitting
  • E9519.95Inwendig bleken, elke volgende zitting
  • E97 83.12Uitwendig bleken per kaak
  • E4033.25Directe pulpa-overkapping
  • E4213.30Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval
  • E4326.60Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval
  • E446.65Verwijderen spalk, per element
  • E4513.30Aanbrengen rubberdam
  • E31132.99Snij-/hoektand
  • E32186.18Premolaar
  • E33239.38Molaar
  • E34 26.60Aanbrengen retrograde vulling
  • E36 93.09Het trekken van een element met re-implantatie
  • E3779.79Kijkoperatie
  • E8866.49Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen
  • E8689.77Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling
  • E8766.49Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling
  • U25 15.14Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten
  • U3517.47Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten
  • U05 17.47Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten
  • Y0115.14Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten
  • Y02Onderlinge dienstverlening ( Maximum )
  • R08 79.79Eénvlaks composiet inlay
  • R09 152.94Tweevlaks composiet inlay
  • R10 199.48Drievlaks composiet inlay
  • R11 119.69Eénvlaksinlay
  • R12 186.18Tweevlaksinlay
  • R13 265.98Drievlaksinlay
  • R1433.25Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties
  • R24 292.57Kroon op natuurlijk element
  • R34 265.98Kroon op implantaat
  • R29 59.84Confectiekroon
  • R3166.49Opbouw plastisch materiaal
  • R32 66.49Gegoten opbouw, indirecte methode
  • R33 132.99Gegoten opbouw, directe methode
  • R40 199.48Eerste brugtussendeel
  • R45 99.74Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel
  • R49166.24Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen
  • R50 33.25Metalen fixatiekap met afdruk
  • R55 33.25Gipsslot met extra afdruk
  • R60 132.99Plakbrug zonder preparatie
  • R61 199.48Plakbrug met preparatie
  • R6546.55Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel
  • R6626.60Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee
  • R6728.59Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon
  • R7073.14Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker
  • R71 73.14Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond
  • R74 26.60Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties
  • R75 66.49Opnieuw vastzetten plakbrug
  • R7633.25Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon
  • R7733.25Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element
  • R91 166.24Wortelkap met stift
  • R9289.77Passen restauratieve proefopstelling in de mond
  • R78 79.79Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie
  • R79 132.99Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie
  • R80 33.25Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies
  • R85 13.30Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies
  • R90 Gedeeltelijk voltooid werk ( Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren )
  • G21119.69Functieonderzoek kauwstelsel
  • G22239.38Verlengd onderzoek OPD
  • G23106.39Spieractiviteitsmeting en registratie
  • G4169.82Consult OPD-therapie A (niet- complex)
  • G62 179.53Stabilisatieopbeetplaat
  • G68 53.20Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk
  • G4779.79Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A
  • G43134.32Consult OPD-therapie B (complex)
  • G44 73.14Therapeutische injectie
  • G46 53.20Consult voor instructie apparatuur (eenmalig)
  • G48132.99Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B
  • G1099.74Niet-standaard beetregistratie
  • G1199.74Scharnierasbepaling
  • G1293.09Centrale relatiebepaling
  • G1366.49Protrale/laterale bepalingen
  • G14598.45Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie
  • G1633.25Therapeutische positiebepaling
  • G2066.49Beetregistratie intra-oraal
  • G0935.91Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur
  • G1533.25Toeslag voor het behouden van beethoogte
  • G65 365.72Indirect planmatig inslijpen
  • G7566.49Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak
  • G69 73.14Beetbeschermingsplaat
  • G33 66.49Aanbrengen front/hoektandgeleiding
  • G71 332.47Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)
  • G7233.25Controlebezoek MRA
  • G73 53.20Reparatie MRA met afdruk
  • G74 89.77Plaatsen van myofunctionele apparatuur
  • G76 25.27Consult myofunctionele therapie
  • H80126.34Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak
  • H85212.78Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak
  • H1149.87Trekken tand of kies
  • H1637.24Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant
  • H216.87Kosten hechtmateriaal
  • H2673.14Hechten weke delen
  • H5066.49Terugzetten tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling
  • H5519.95Terugzetten tand of kies, volgend element in dezelfde zitting, exclusief wortelkanaalbehandeling
  • H9066.49Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B
  • H3379.79Hemisectie van een molaar
  • H3479.79Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak
  • H3579.79Moeizaam trekken tand of kies met behulp van chirurgie
  • H38331.34Uitvoeren eerste autotransplantaat
  • H39131.66Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting
  • H4059.84Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak
  • H4139.90Verwijderen van het lipbandje of tongriempje
  • H4279.79Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting
  • H43106.39Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting
  • H4473.14Primaire antrumsluiting
  • H5993.09Behandeling kaakbreuk, per kaak
  • H6093.09Marsupialisatie
  • H65179.53Primaire sluiting
  • H7093.09Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak
  • H75179.53Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak

 

Wilt u een afspraak maken?
Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen z.s.m. contact met u op

 

Geen patiënt bij ons? Schrijf u dan hier in.

 

 

Afspraak maken ?  ☏ 030 - 880 90 15

Bekijk hier de reviews van Mondzorg Galgenwaard

klantscore Nog veel verbetering nodig voor Zorgkaart Nederland

9,7

Zeer deskundig, vriendelijk. Stelt je erg op je gemak 

Bianca de Groot

     

10

ik ben tevreden over het totaal. Rust, hygiëne, deskundigheid, vriendelijke tegemoetkoming, herkenning, ik hoef niet steeds hetzelfde uit te leggen, kortom, ik word herkend en dat is erg plezierig. Afspraken lopen goed op tijd, de praktijk zit er fris uit, kortom, vertrouwenwekkend.

Patty

     

9,3

Ik heb veel tips gehad hoe ik mijn gebit het beste schoon kan houden, verder is ze heel aardig en werkt op tijd!

El

     

9,4

Ik ga al een aantal jaar naar Fatima, en heb geen enkele klacht. De behandelingen doen bijna geen pijn, en ze is altijd erg betrokken en persoonlijk. Ook hoef je nooit lang in de wachtkamer te zitten, ze is altijd netjes op tijd

Anoniem