logogalgenwaardedit

Kosten bij Mondzorg Galgenwaard

Wat kost een bezoek aan de mondhygiënist? Bekijk hiervoor de onderstaande tarieven.

Voor toelichting op behandelcodes verwijs ik u naar www.allesoverhetgebit.nl en voor verder vragen kunt ook altijd contact opnemen met onze praktijk.

 

  • A1015.43Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving
  • A158.02Oppervlakte verdoving
  • A20Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie ( kostprijs )
  • A3049.38Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie
  • B1030.86Introductie roesje (lachgassedatie)
  • B1130.86Toediening roesje (lachgassedatie)
  • B1238.04Overheadkosten roesje (lachgassedatie)
  • C00146.91Consult ten behoeve van een intake
  • C00223.45Consult voor een periodieke controle
  • C00323.45Consult, niet zijnde periodieke controle
  • C01023.45Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen
  • C011111.10Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion
  • C012111.10Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan
  • C01330.86Studiemodellen
  • C01437.03Pocketregistratie
  • C01574.07Parodontiumregistratie
  • C02018.52Mondzorg aan huis
  • C02125.92Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren)
  • E0243.21Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult
  • E0333.95Consult na tandheelkundig ongeval
  • E0449.71Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten
  • E13111.10Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal
  • E14160.48Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen
  • E16209.86Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen
  • E17259.24Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen
  • E1918.52Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting
  • E31123.45Snij-/ hoektand
  • E32172.83Premolaar
  • E33222.20Molaar
  • E3424.69Aanbrengen retrograde vulling
  • E3686.41Het trekken van een element met re-implantatie
  • E3774.07Kijkoperatie
  • E4030.86Directe pulpa-overkapping
  • E4212.34Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval
  • E4324.69Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval
  • E446.17Verwijderen spalk, per element
  • E4512.34Aanbrengen rubberdam
  • E5137.03Verwijderen van kroon of brug
  • E5230.86Moeilijke wortelkanaalopening
  • E5343.21Verwijderen van wortelstift
  • E5430.86Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal
  • E5530.86Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal
  • E5643.21Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel
  • E5730.86Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie
  • E6049.38Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel
  • E6186.41Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting
  • E6255.55Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting
  • E6346.29Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal
  • E6449.38Afsluiting van open wortelpunt
  • E6649.38Wortelkanaalbehandeling van melkelement
  • E7761.72Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal
  • E7830.86Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal
  • E8515.43Elektronische lengtebepaling
  • E8683.33Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling
  • E8761.72Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling
  • E8861.72Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen
  • E9049.38Inwendig bleken, eerste zitting
  • E9518.52Inwendig bleken, elke volgende zitting
  • E9777.15Uitwendig bleken per kaak
  • G0933.33Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur
  • G1092.59Niet-standaard beetregistratie
  • G1192.59Scharnierasbepaling
  • G1286.41Centrale relatiebepaling
  • G1361.72Protrale/laterale bepalingen
  • G14555.51Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie
  • G1530.86Toeslag voor het behouden van beethoogte
  • G1630.86Therapeutische positiebepaling
  • G2061.72Beetregistratie intra-oraal
  • G21111.10Functieonderzoek kauwstelsel
  • G22222.20Verlengd onderzoek OPD
  • G2398.76Spieractiviteitsmeting en registratie
  • G3361.72Aanbrengen front/hoektandgeleiding
  • G4164.81Consult OPD-therapie A (niet-complex)
  • G43124.68Consult OPD-therapie B (complex)
  • G4467.90Therapeutische injectie
  • G4649.38Consult voor instructie apparatuur (eenmalig)
  • G4774.07Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A
  • G48123.45Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B
  • G62166.65Stabilisatieopbeetplaat
  • G65339.48Indirect planmatig inslijpen
  • G6849.38Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk
  • G6967.90Beetbeschermingsplaat
  • G71308.62Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)
  • G7230.86Controlebezoek MRA
  • G7349.38Reparatie MRA met afdruk
  • G74130.24Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur
  • G7561.72Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak
  • H1146.29Trekken tand of kies
  • H1634.57Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant
  • H216.29Kosten hechtmateriaal
  • H2667.90Hechten weke delen
  • H3374.07Hemisectie van een molaar
  • H3574.07Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap
  • H4055.55Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak
  • H4137.03Verwijderen van het lipbandje of tongriempje
  • H4274.07Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting
  • H4398.76Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting
  • H4467.90Primaire antrumsluiting
  • H5061.72Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling
  • H5518.52Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling
  • H5986.41Behandeling kaakbreuk, per kaak
  • H6086.41Marsupialisatie
  • H65166.65Primaire sluiting
  • H7086.41Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak
  • H75166.65Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak
  • H80117.27Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak
  • H85197.51Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak
  • H9061.72Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B
  • J0168.48Initieel onderzoek implantologie
  • J02105.35Verlengd onderzoek implantologie
  • J03142.22Proefopstelling
  • J0547.41Implantaatpositionering op grond van CT-scan
  • J0631.61Vrijleggen foramen mentale
  • J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik ( kostprijs )
  • J0821.07Aanbrengen botvervangers in extractie wond
  • J09252.84Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft
  • J10158.03Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting
  • J11142.22Prepareren donorplaats
  • J12152.76Kaakverbreding en/of verhoging, per kaak
  • J1589.55Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant
  • J17136.96Aanvullende ophoging bodem bijholte
  • J1863.21Ophoging bodem bijholte orthograad
  • J1968.48Toeslag esthetische zone
  • J20240.73Plaatsen eerste implantaat, per kaak
  • J2379.01Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment)
  • J26173.83Moeizaam verwijderen implantaat
  • J27240.73Vervangen eerste implantaat
  • J2899.56Plaatsen volgend implantaat, per kaak
  • J2937.40Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment)
  • J30110.62Bindweefseltransplantaat per donorplaats
  • J32121.15Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef
  • J33338.74Kosten implantaat
  • J3410.54Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting
  • J3524.76Grondig submucosaal reinigen implantaat
  • J3634.77Verwijderen implantaat
  • J3799.56Vervangen volgend implantaat
  • J39183.84Uitvoeren autotransplantaat
  • J4136.87Plaatsen elke volgende drukknop
  • J42215.97Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak
  • J4368.48Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak
  • J4426.34Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon
  • J45126.42Plaatsen eerste drukknop
  • J50542.55Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit
  • J51352.92Onder klikgebit
  • J52352.92Boven klikgebit
  • J53105.35Omvorming klikgebit
  • J54136.96Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten
  • J55158.03Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten
  • J56184.36Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten
  • J5789.55Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten
  • J58115.89Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten
  • J59142.22Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten
  • J6057.94Specifiek consult nazorg implantologie
  • J6194.82Uitgebreid consult nazorg implantologie
  • J70147.49Opvullen zonder staafdemontage
  • J71184.36Opvullen met staafdemontage op twee implantaten
  • J72210.70Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten
  • J73237.04Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten
  • J7457.94Reparatie zonder staafdemontage
  • J75110.62Reparatie met staafdemontage op twee implantaten
  • J76136.96Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten
  • J77163.29Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten
  • J7826.34Verwijderen en vervangen drukknop
  • J80536.23Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit
  • J81118.52Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie
  • J87273.91Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat
  • J88183.84Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel)
  • J97182.78Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie
  • J98103.44Overheadkosten pre-implantologische chirurgie
  • M0113.84Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten
  • M0213.84Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten
  • M0313.84Gebitsreiniging, per vijf minuten
  • M0527.78Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit
  • M306.17Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament
  • M3218.52Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek
  • M4015.43Fluoridebehandeling
  • M6127.78Mondbeschermer
  • M8053.70Behandeling van witte vlekken, eerste element
  • M8129.63Behandeling van witte vlekken, volgend element
  • P00192.59Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen
  • P002185.17Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen
  • P003253.07Frame kunstgebit, 1-4 elementen
  • P004345.65Frame kunstgebit, 5-13 elementen
  • P020185.17Volledig kunstgebit bovenkaak
  • P021246.89Volledig kunstgebit onderkaak
  • P022401.20Volledig kunstgebit boven- en onderkaak
  • P023123.45Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak
  • P04066.66Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit
  • P04130.86Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
  • P04261.72Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur
  • P04337.03Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting
  • P04483.33Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak
  • P04515.43Toeslag immediaat kunstgebit
  • P04649.38Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit
  • P04718.52Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
  • P04892.59Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls
  • P04961.72Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling
  • P06043.21Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak
  • P06143.21Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak
  • P06287.03Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak
  • P06387.65Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak
  • P06475.92Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak
  • P06579.01Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak
  • P066172.83Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak
  • P06730.86Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit
  • P06818.52Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak
  • P06949.38Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak
  • P07018.52Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak
  • P07149.38Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak
  • P07249.38Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak
  • R0874.07Eénvlaks composiet inlay
  • R09141.96Tweevlaks composiet inlay
  • R10185.17Drievlaks composiet inlay
  • R11111.10Eénvlaksinlay
  • R12172.83Tweevlaksinlay
  • R13246.89Drievlaksinlay
  • R1430.86Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties
  • R24271.58Kroon op natuurlijk element
  • R2955.55Confectiekroon
  • R3161.72Opbouw plastisch materiaal
  • R3261.72Gegoten opbouw, indirecte methode
  • R33123.45Gegoten opbouw, directe methode
  • R34246.89Kroon op implantaat
  • R40185.17Eerste brugtussendeel
  • R4592.59Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel
  • R49154.31Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen
  • R5030.86Metalen fixatiekap met afdruk
  • R5530.86Gipsslot met extra afdruk
  • R60123.45Plakbrug zonder preparatie
  • R61185.17Plakbrug met preparatie
  • R6543.21Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel
  • R6624.69Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee
  • R7067.90Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker
  • R7167.90Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond
  • R7424.69Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties
  • R7561.72Opnieuw vastzetten plakbrug
  • R7630.86Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon
  • R7730.86Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element
  • R7874.07Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie
  • R79123.45Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie
  • R8030.86Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies
  • R8512.34Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies
  • R90Gedeeltelijk voltooid werk ( kostprijs )
  • R91154.31Wortelkap met stift
  • T012179.00Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus
  • T02133.33Grondig reinigen wortel, complex
  • T02224.69Grondig reinigen wortel, standaard
  • T032111.10Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus
  • T03367.90Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling
  • T04293.82Consult parodontale nazorg
  • T043124.68Uitgebreid consult parodontale nazorg
  • T044166.04Complex consult parodontale nazorg
  • T070200.60Flapoperatie tussen twee elementen
  • T071308.62Flapoperatie per sextant (één zesde deel)
  • T072370.34Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel)
  • T07361.72Directe postoperatieve zorg, eerste zitting
  • T074166.04Directe postoperatieve zorg, volgende zitting
  • T07677.15Tuber- of retromolaarplastiek
  • T101108.02Tuber- of retromolaarplastiek
  • T10258.64Tandvleescorrectie, per element
  • T103154.31Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)
  • T111370.34Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)
  • T112123.45Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element
  • T113200.60Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal
  • T121200.60Kroonverlenging per element
  • T122370.34Kroonverlenging per sextant
  • T141117.27Tandvleestransplantaat
  • T142370.34Recessie bedekking met verplaatste lap
  • T15161.72Directe postoperatieve zorg, eerste zitting
  • T152166.04Directe postoperatieve zorg, volgende zitting
  • T16143.21Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling
  • T16283.33Behandeling tandvleesabces
  • T16366.66Toepassing lokaal medicament
  • T16424.69(Draad)Spalk
  • T16561.72Uitgebreide voedingsanalyse
  • U0516.22Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten
  • U2514.06Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten
  • U3516.22Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten
  • V1574.07Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)
  • V3027.78Fissuurlak eerste element (sealen)
  • V3515.43Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen)
  • V406.17Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen
  • V5012.34Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje
  • V7012.34Parapulpaire stift
  • V7125.92Eénvlaksvulling amalgaam
  • V7241.35Tweevlaksvulling amalgaam
  • V7353.70Drievlaksvulling amalgaam
  • V7475.30Meervlaksvulling amalgaam
  • V8021.60Wortelkanaalstift
  • V8138.27Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
  • V8253.70Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
  • V8366.04Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
  • V8487.65Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer
  • V859.26Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element
  • V9149.38Eénvlaksvulling composiet
  • V9264.81Tweevlaksvulling composiet
  • V9377.15Drievlaksvulling composiet
  • V9498.76Meervlaksvulling composiet
  • X1017.28Maken en beoordelen kleine röntgenfoto
  • X1112.96Beoordelen kleine röntgenfoto
  • X2174.07Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto
  • X2274.07Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak
  • X2327.16Beoordelen kaakoverzichtsfoto
  • X2433.33Maken en beoordelen schedelfoto
  • X25209.86Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto
  • X2661.72Beoordelen meerdimensionale kaakfoto
  • X3424.69Beoordelen schedelfoto
  • Y0114.06Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten
  • Y02Onderlinge dienstverlening ( Maximum )

 

Bent u al patiënt? Plan hieronder uw afspraak.

 

Geen patiënt bij ons? Schrijf u dan hier in.

 

 

Afspraak maken ?  ☏ 030 - 880 90 15

Bekijk hier de reviews van Mondzorg Galgenwaard

klantscore Nog veel verbetering nodig voor Zorgkaart Nederland

9,7

Zeer deskundig, vriendelijk. Stelt je erg op je gemak 

Bianca de Groot

     

10

ik ben tevreden over het totaal. Rust, hygiëne, deskundigheid, vriendelijke tegemoetkoming, herkenning, ik hoef niet steeds hetzelfde uit te leggen, kortom, ik word herkend en dat is erg plezierig. Afspraken lopen goed op tijd, de praktijk zit er fris uit, kortom, vertrouwenwekkend.

Patty

     

9,3

Ik heb veel tips gehad hoe ik mijn gebit het beste schoon kan houden, verder is ze heel aardig en werkt op tijd!

El

     

9,4

Ik ga al een aantal jaar naar Fatima, en heb geen enkele klacht. De behandelingen doen bijna geen pijn, en ze is altijd erg betrokken en persoonlijk. Ook hoef je nooit lang in de wachtkamer te zitten, ze is altijd netjes op tijd

Anoniem